Fond InterCapital Balanced - klasa B

Naslovnica Fondovi

InterCapital Balanced - klasa B

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Mješoviti fondovi
Društvo za upravljanje: Hypo Alpe-Adria-Invest
Početak rada fonda: 26.02.2002.
Početna cijena udjela: 10,00 EUR
Prva uplata: minimalno 700 kn
Daljnje uplate: minimalno 100 kn

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

Za razdoblje investiranja:do 1 godine = 1,50 %od 1 do 2 godine = 1,00 %iznad 2 godine = 0,00 %

Prinosi

  2020. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (EUR) 15,9050 15,7517 15,4109 15,2941 13,8804 13,4617
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 4,75          

Investicijska struktura

HI-balanced fond je namijenjen ulagateljima koji imaju srednjoročni vremenski horizont ulaganja i spremni su prihvatiti veći rizik povezan s ulaganjima u dionička i obveznička tržišta, te u skladu s tim očekuju više prinose. Klasa A (do 60%)
 • dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske – do 60%,
 • dionice i prava na dionice izdavatelja iz država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a – do 60%,
 • dionice i prava na dionice izdavatelja iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije – do 40%,
 • dionice i prava na dionice izdavatelja iz FR Brazila, Ruske Federacije, Ukrajine, Republike Indije, NR Kine, Republike Albanije, Republike Kazahstana – do 20%,
 • investicijski fondovi koji pretežno ulažu u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Ukrajine, država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a, Kine, Indije, SAD-a, Ruske Federacije uz uvjet da ne naplaćuju naknadu za upravljanje veću od 3,5% - do 20%,
 • Exchange Traded Funds (ETFs – fondovi kojima se trguje na burzi, a čija promjena cijene prati određeni indeks ili košaricu dionica) – do 20% imovine.
 • Klasa B (do 80%)
 • obveznice izdavatelja iz Republike Hrvatske – do 80%,
 • obveznice izdavatelja iz država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a – do 80%,
 • obveznice izdavatelja iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije – do 20%,
 • kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske – do 80%,
 • kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz EU, CEFTA-e i OECD-a – do 50%,
 • kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije – do 20%,
 • investicijske fondove koji ulažu pretežno u dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Ukrajine, te država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a, Kine, Indije, SAD-a uz uvjet da ne naplaćuju naknadu za upravljanje veću od 3,5% - do 20% imovine.
 • Klasa C (do 40%)
 • u depozite kod ovlaštenih banaka iz Republike Hrvatske te država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a – do 40%,
 • druge instrumente tržišta novca kojima se trguje na organiziranom tržištu izdavatelja iz Republike Hrvatske, te država članica Europske Unije, CEFTA-e i OECD-a – do 40% imovine.