Ilirika Azijski Tigar

Osnovni podaci
Vrsta fonda: Dionički fondovi
Društvo za upravljanje: Ilirika Investments
Početak rada fonda: 23.05.2007.
Početna cijena udjela: 100,00 EUR
Prva uplata: minimalno 100 € u kunskoj protuvrijednosti
Daljnje uplate: minimalno 50 € u kunskoj protuvrijednosti
Naknade
Ulazna naknada:

Za uplate u iznosu:
do 500.000 kn = 3,00 %
500.000,01 kn do 1 Mio kn = 2,00 %
od 1.000.000,01 Mio kn do 1,5 Mio kn = 1,00 %
iznad 1,5 Mio kn = 0,00 %

Izlazna naknada:

0,00%

Prinosi
  2014. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (EUR) 44,9619 40,3025 41,5945 39,4101 38,8177 45,0787
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP -7,19          

Investicijska struktura

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:
  • neograničeno - u vlasničke vrijednosne papire koji kotiraju na burzama odnosno organiziranim tržištima vrijednosnih papira izdavatelja s područja Azije, i to u vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Japanu, Hong Kongu, Indoneziji, Maleziji, Indiji, Kini, Singapuru, Južnoj Koreji, Tajvanu, Rusiji te ostalim zemljama članicama OECD-a, ASEAN-a i CIS-a;
  • do 35% imovine Fonda - u obveznice koje kotiraju na burzama odnosno organiziranim tržištima vrijednosnih papira izdavatelja s područja RH, EU, CEFTA-e, OECD-a, ASEAN-a i CIS-a;
  • do 20% imovine Fonda - u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz RH, EU, CEFTA-e i OECD-a kojima se trguje na burzama ili organiziranim tržištima;
  • do 35% imovine Fonda - u instrumente tržišta novca i depozite kod financijskih institucija;
  • do 10% imovine Fonda - u sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima, bez ograničenja za vrijednosne papire koje izdaje ili za njih jamči Republika Hrvatska;
  • do 30% imovine Fonda - u investicijske fondove uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da se takvim fondovima ne naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu većem od naknade koja se naplaćuje Fondu;
  • do 10% - u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz RH, EU, CEFTA-e, OECD-a, ASEAN-a i CIS-a, s kojima se ne trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima.
  • Zemljama CEFTA-e pripadaju Hrvatska, Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora , Moldavija i Kosovo. Zemljama CIS-a pripadaju Rusija, Bjelorusija, Ukrajina, Armenija, Azerbajdžan, Kazahstan, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan i Gruzija. Zemljama ASEAN-a pripadaju Bruneji, Darusalam, Kambodža, Indonezija, Laos, Malezija, Mianmar, Filipini, Singapur, Tajland i Vijetnam.

    Dokumenti