Fond HPB Obveznički

Naslovnica Fondovi

HPB Obveznički

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Obveznički fondovi
Društvo za upravljanje: HPB Invest
Početak rada fonda: 04.10.2005.
Početna cijena udjela: 100,00 EUR
Prva uplata: minimalno 100 € u kunskoj protuvrijednosti
Daljnje uplate: minimalno 100 € u kunskoj protuvrijednosti

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

Naplaćuje se za iznose povlaćenja manje od 100.000 kuna.
0,50 % od iznosa povlaćenja

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (EUR) 175,8180 168,7311 176,1338 172,3898 168,1985 159,5974
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 3,82          

Investicijska struktura

Osnovne investicijske ciljeve namjerava se postići ulaganjem prikupljenih sredstava na sljedeći način:
  • neograničeno u državne dužničke VP i dužničke VP koje su u 100%-tnom iznosu garantirane od strane države, kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima i koje su izdane od RH, država članica EU, OECD-a i CEFTA-e, Rep. Srbije, Rep. CG, Fed. BiH, Rep. Albanije, kao i drugih Zemalja s tržištem kapitala u razvoju;
  • do 50 % u dužničke VP drugih izdavatelja (komercijalni zapisi, korporacijske obveznice, obveznice jedinica lokalne uprave i područne samouprave) s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu VP, te koje su izdane od strane izdavatelja sa sjedištem u RH, državama članicama EU, OECD-a i CEFTA-e, Rep. Srbije, Rep. CG, Fed. BiH, Rep. Albanije, kao i drugim Zemljama s tržištem kapitala u razvoju;
  • ukupno do 10% u otvorene i zatvorene investicijske fondove koji su registrirani u RH, zemljama članicama OECD-a i CEFTA-e, Rep. Srbije, Rep. CG, Fed. BiH, Rep. Albanije, kao i drugim Zemljama s tržištem kapitala u razvoju koji pretežno ulažu u dužničke VP uz uvjet da maksimalna naknada za upravljanje fonda koja se smije naplatiti na imovinu tog Fonda iznosi tri posto;
  • do 20% u otvorene i zatvorene investicijske fondove s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu VP u zemljama članicama OECD-a i CEFTA-e, Rep. Srbije, Rep. CG, Fed. BiH, Rep. Albanije, kao i drugim Zemljama s tržištem kapitala u razvoju*, koji pretežno ulažu u dužničke VP uz uvjet da maksimalna naknada za upravljanje fonda koja se smije naplatiti na imovinu tog Fonda iznosi tri posto
  • do 49% u depozite kod financijskih institucija novca najviše
  • u opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda
  • do 10% u repo sporazume, osim sporazuma o reotkupu s državnim ili bezuvjetno garantiranim dužničkim vrijednosnim papirima od strane RH, gdje nema ograničenja.