Fond HPB Kratkoročni obveznički kunski

Naslovnica Fondovi

HPB Kratkoročni obveznički kunski

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Ostali fondovi
Društvo za upravljanje: HPB Invest
Početak rada fonda: 04.10.2005.
Početna cijena udjela: 100,00 HRK
Prva uplata: minimalno 400 kn
Daljnje uplate: minimalno 400 kn

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

0,00 %

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (HRK) 144,3006 144,0529 144,2137 144,1293 144,0634 143,8362
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 2,49          

Investicijska struktura

Osnovne investicijske ciljeve namjerava se postići ulaganjem prikupljenih sredstava na sljedeći način:
  • do 49% u depozite kod financijskih institucija
  • bez ograničenja u dužničke vrijednosne papire koje je izdala Republika Hrvatska, Hrvatska narodna banka, te za koje bezuvjetno garantira Republika Hrvatska
  • do 40% u dužničke vrijednosne papire država članica Europske Unije i drugih država članica OECD-a i CEFTA-e, s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira
  • do 40% u dužničke vrijednosne papire drugih izdavatelja (komercijalni zapisi, korporacijske obveznice, obveznice jedinica lokalne uprave i područne samouprave) s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske Unije i državama članicama OECD-a i CEFTA-e,
  • ukupno do 10%: a) u dužničke vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Crne Gore, te Republike Makedonije s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira b) u dužničke vrijednosne papire drugih izdavatelja (komercijalni zapisi, korporacijske obveznice, obveznice jedinica lokalne uprave i područne samouprave) s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Crne Gore, te Republike Makedonije c) u otvorene novčane i obvezničke investicijske fondove registrirane u Republici Hrvatskoj, državama članicama OECD-a i CEFTA-e, u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srbiji i Crnoj Gori, te Republici Makedoniji
  • do 30% u otvorene i zatvorene novčane i obvezničke investicijske fondove s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira u zemljama članicama OECD-a i CEFTA-e, koji pretežno ulažu u dužničke vrijednosne papire
  • do 10% u sporazume o reotkupu (repo sporazume), osim sporazuma o reotkupu s državnim ili bezuvjetno garantiranim dužničkim vrijednosnim papirima od strane Republike Hrvatske, gdje nema ograničenja
  • u opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine fonda
  • fond smije ulagati do 20% prikupljenih sredstava u valute koje su različite od osnovne valute fonda
  • u situacijama visokog rizika deprecijacije nacionalne valute i 100% prikupljenih sredstava manager Fonda smije ulagati u sredstva denominirana u stranim valutama, odnosno u sredstva čiji je otplatni plan vezan uz kretanje srednjeg tečaja neke čvrste valute u odnosu na hrvatsku kunu.