Fond HPB Kratkoročni obveznički eurski

Naslovnica Fondovi

HPB Kratkoročni obveznički eurski

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Ostali fondovi
Društvo za upravljanje: Hypo Alpe-Adria-Invest
Početak rada fonda: 02.12.2011.
Početna cijena udjela: 100,00 EUR
Prva uplata: min. 100 € u kunskoj protuvrijednosti
Daljnje uplate: min. 100 € u kunskoj protuvrijednosti

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

Izlazna naknada:1,00 %, za udjele koji su ulagatelju pripadali 30 dana ili kraće0,00 %, za udjele koji su ulagatelju pripadali 31 dan i dulje

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (EUR) 106,7387 106,3965 106,6711 106,5438 106,3952 106,4212
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 0,73          

Investicijska struktura

HPB Euronovčani otvoreni investicijski fond s javnom ponudom s radom je počeo 02. 12. 2011. i namijenjen je ulagateljima koji na kratki rok žele nešto više prinose od klasičnih i a vista oročenja, te kojima je na prvom mjestu sigurnost i likvidnost uloga. Osim stabilnosti, kontinuiranog rasta i likvidnosti, pruža i osiguranje od tečajnog rizika. Osnovne karakteristike HPB Euronovčanog fonda
  • HPB Euronovčani, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom novčani je fond koji će biti trajno izložen novčanom (trezorski i komercijalni zapisi, depoziti, repo poslovi) i obvezničkom tržištu, ulaganjem u instrumente čije dospijeće nije dulje od godine dana, denominirane u eurima, u omjeru ne manjom od 75 posto imovine fonda
  • obračunska jedinica fonda iskazuje se u eurima
  • minimalni ulog je 100 eura u kunskoj protuvrijednosti izračunatoj po srednjem tečaju HNB-a za euro na dan
  • nema ulazne naknade, a izlazna je 1% od iznosa koji se povlači za ulaganje jednaka ili kraća od mjesec dana
  • preporučeni rok ulaganja - duže od mjesec dana
  • Ciljevi HPB Euronovčanog fonda
  • visoka sigurnost ulaganja
  • stalna i bezuvjetna mogućnost unovčivosti uloženih sredstava
  • tržišno konkurentan prinos na uložena sredstva
  • osiguranje od tečajnog rizika