Fond HPB Dionički

Naslovnica Fondovi

HPB Dionički

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Dionički fondovi
Društvo za upravljanje: HPB Invest
Početak rada fonda: 04.10.2005.
Početna cijena udjela: 100,00 HRK
Prva uplata: minimalno 400 kn
Daljnje uplate: minimalno 400 kn

Naknade

Ulazna naknada:

Za uplate:
manje od 100.000 kuna = 1,50 %
jednake ili veće od 100.000 kuna = 0,00 %

Izlazna naknada:

Naplaćuje se samo za iznose povlaćenja manje od 100.000 kuna.
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 1,50 %
od 1 do 3 godine = 1,00 %
od 3 do 5 godia = 0,50 %
iznad 5 godina = 0,00 %

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (HRK) 122,6226 109,6630 117,2134 116,9098 111,7572 113,7578
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 4,57          

Investicijska struktura

Fond će ulagati imovinu u sljedeće instrumente:
  • neograničeno u državne dužničke vrijednosne papire i dužničke vrijednosne papire koje su u 100%-tnom iznosu garantirane od strane države, kojima se trguje na burzama u Republici Hrvatskoj i burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u državama članicama Europske Unije, OECD-a i CEFTA-e,
  • do 50 % imovine fonda - u dužničke vrijednosne papire drugih izdavatelja (komercijalni zapisi, korporacijske obveznice, obveznice jedinica lokalne uprave i područne samouprave) s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske Unije i državama članicama OECD-a i CEFTA-e,
  • ukupno do 10%: a) u dužničke vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Crne Gore te Republike Makedonije s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira b) u dužničke vrijednosne papire drugih izdavatelja (komercijalni zapisi, korporacijske obveznice, obveznice jedinica lokalne uprave i područne samouprave) s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Crne Gore, te Republike Makedonije c) u otvorene i zatvorene investicijske fondove koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, zemljama članicama OECD-a i CEFTA-e, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Crne Gore, te Republike Makedonije, koji pretežno ulažu u dužničke vrijednosne papire d) do 30% u otvorene i zatvorene investicijske fondove s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira u zemljama članicama OECD-a i CEFTA-e, koji pretežno ulažu u dužničke vrijednosne papire e) u depozite kod financijskih institucija novca najviše do 49% vrijednosti fonda, od čega je u depozitnoj banci moguće držati najviše 50% novčanih sredstava f) u opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine fonda
  • do 10 % u sporazume o reotkupu (repo sporazume), osim sporazuma o reotkupu s državnim ili bezuvjetno
  • garantiranim dužničkim vrijednosnim papirima od strane Republike Hrvatske, gdje nema ograničenja.