Fond Fond hrvatskih branitelja

Naslovnica Fondovi

Fond hrvatskih branitelja

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Specijalni fondovi
Društvo za upravljanje: Erste - invest
Početak rada fonda: 15.04.2005.
Početna cijena udjela: 615,08 HRK
Prva uplata:
Daljnje uplate:

Naknade

Ulazna naknada:

Izlazna naknada:

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (HRK) 491,1100 417,7200 462,2200 453,8400 435,7500 447,6100
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP -0,27          

Investicijska struktura

Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Fond HB) je po svojoj prirodi konzervativan. Imovina Fonda prema Zakonu o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (''Narodne novine'' br. 163/03 i 82/04) ulaže se:
  • bez ograničenja u dužničke vrijednosne papire čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, država članica Europske unije ili država članica OECD-a ili za koje jamči Republika Hrvatska, država članica Europske unije ili OECD-a,
  • do 40% sredstava Fonda u depozite kod financijskih institucija, ali ne više od 5% ukupne imovine Fonda u jednu financijsku instituciju s tim da taj iznos ne prelazi 5% jamstvenog kapitala te financijske institucije
  • do 40% u dužničke vrijednosne papire s kojim se trguje na burzi ili drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira,
  • Odstupanja od propisanih ograničenja moguća su radi:
  • promjene tržišnih cijena koje predstavljaju osnovicu za procjenu vrijednosti imovine i obveza Fonda,
  • promjene tečaja,
  • promjene organizacijskih ili ekonomskih odnosa medu subjektima u koje je ulagana imovina Fonda.