Fond Erste Local Short Term Bond

Naslovnica Fondovi

Erste Local Short Term Bond

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Obveznički fondovi
Društvo za upravljanje: Erste - invest
Početak rada fonda: 09.01.2017.
Početna cijena udjela: 100,00 HRK
Prva uplata: min. 400.00 kn; min 10000.00 €
Daljnje uplate: min. 400.00 kn; min 10000.00 €

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

0,50 % (maks.)

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (HRK) 100,9923 0,0000 0,0000 0,0000 100,8867 99,9800
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 0,33          

Investicijska struktura

Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Imovina fonda ulaže se:

  • bez ograničenja u dužničke vrijednosne papire (VP) te instrumente tržišta novca izdane u RH, Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, Rumunjskoj, Mađarskoj, Bugarskoj, Sloveniji, Austriji i Njemačkoj;
  • do 20% u dužničke VP te instrumente tržišta novca izdane u drugim članicama EU koje nisu navedene u prethodnoj alineji, članicama OECD-a te državama navedenim u Dodatak 1;
  • bez ograničenja u depozite kod ovlaštenih kreditnih institucija, uz uvjet da se maksimalno 20% neto imovine fonda može položiti u jednu kreditnu instituciju;
  • do 10% u udjele investicijskih fondova (UCITS) fondova koji su odobrenje za rad dobili u RH ili drugoj članici, otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi te udjele ili dionice zatvorenih alternativnih investicijskih fondova), koji svoju imovinu pretežito ulažu u dužničke VP i instrumente tržišta novca;
  • do 10% u financijske instrumente koji nisu uvršteni ili se njima ne trguje na nekom uređenom tržištu;
  • u terminske i opcijske ugovore te druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda.

Društvo će za račun Fonda koristiti tehnike i instrumente vezane uz prenosive vrijednosne papire u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem i to repo ugovore, na način da vrijednost pasivnih repo ugovora može činiti najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda, dok vrijednost aktivnih repo ugovora može činiti do 100% neto vrijednosti imovine fonda. Kod sklapanja aktivnih repo poslova kao osiguranje Društvo prihvaća dužničke VP koji su izdani u RH,  članicama OECD-a i EU, SAD, Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji te u državama navedenim pod Dodatak 1;

Dodatak 1. Argentina, Bahrein, Bangladeš, Brazil, Egipat, Filipini, Hong Kong, Indonezija, Jordan, Južna Afrika, Katar, Kazahstan, Kina, Kolumbija, Kuvajt, Libanon, Malezija, Maroko, Moldavija, Oman, Pakistan, Peru, Ruska Federacija, Saudijska Arabija, Singapur, Sirijska Arapska Republika, Šri Lanka, Tajland, Tajvan, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Venezuela i Vijetnam.