Fond Erste Local Conservative

Naslovnica Fondovi

Erste Local Conservative

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Ostali fondovi
Društvo za upravljanje: Erste - invest
Početak rada fonda: 03.06.2003.
Početna cijena udjela: 100,00 HRK
Prva uplata: minimalno 400 kn, trajni nalog minimalno 100 kn
Daljnje uplate: minimalno 400 kn, trajni nalog minimalno 100 kn

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

0,00 %

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (HRK) 152,2426 152,2418 0,0000 0,0000 152,2329 151,5600
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 2,50          

Investicijska struktura

Imovina Fonda bit će izložena u najvećoj mjeri novčanom tržištu u Republici Hrvatskoj. Fond je namijenjen investitorima koji žele dnevno upravljati viškom sredstava (Cash management) te pri tome, uz minimalni rizik, ostvariti prinose na uložena sredstva. Fond će ulagati:
  • bez ograničenja - u kratkoročne dužničke VP koje je izdala ili za njih jamči RH (blagajnički zapisi HNB, trezorski zapisi MF) i depozite kod financijskih institucija, u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od država članica EU, SAD i OECD-a,
  • do 40% imovine fonda - u dužničke VP, izdavatelj pravnih osoba registriranih u RH, EU, SAD i članicama OECD-a.