Fond Erste Adriatic Equity

Naslovnica Fondovi

Erste Adriatic Equity

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Dionički fondovi
Društvo za upravljanje: Erste - invest
Početak rada fonda: 11.10.2005.
Početna cijena udjela: 100,00 EUR
Prva uplata: minimalno 400 kn, trajni nalog minimalno 100 kn
Daljnje uplate: minimalno 400 kn, trajni nalog minimalno 100 kn

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

Ovisno o razdoblju investiranja: do 6 mjeseci = 2,00 % od 6 do 12 mjeseci = 1,00 % iznad 12 mjeseci = 0,00 %

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (EUR) 82,5118 72,3026 79,2576 76,5942 75,0566 98,3900
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 1,40          

Investicijska struktura

  • bez ograničenja u dionice izdane u Republici Hrvatskoj, u državama članicama OECD-a i EU, Sjedinjenim Američkim Državama, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji…
  • do 30% u kratkoročne (trezorske i komercijalne zapise) i dugoročne dužničke vrijednosne papire (obveznice) izdane u Republici Hrvatskoj, u državama članicama OECD-a i EU, Sjedinjenim Američkim Državama, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji…
  • do 30% u investicijske fondove (otvorene i zatvorene) koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, u državama članicama OECD-a i EU, Sjedinjenim Američkim Državama, u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, a koji svoju imovinu ulažu pretežito u kratkoročne i dugoročne dužničke vrijednosne papire 
  • i u fondove koji svoju imovinu ulažu pretežito u dionice i druge financijske izvedenice (sukladno zakonskim ograničenjima)