Fond Erste Adriatic Conservative

Naslovnica Fondovi

Erste Adriatic Conservative

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Ostali fondovi
Društvo za upravljanje: Erste - invest
Početak rada fonda: 22.09.2009.
Početna cijena udjela: 100,00 EUR
Prva uplata: min. 400 kn, trajni nalog min. 100 kn
Daljnje uplate: min. 400 kn, trajni nalog min. 100 kn

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

Ovisno o razdoblju investiranja: do 15 dana = 2,00 % od 16 do 30 dana = 0,50 % za ulaganja dulja od mjesec dana = 0,00 %

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (EUR) 116,1085 116,0925 0,0000 0,0000 116,0857 116,0800
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 1,39          

Investicijska struktura

Osnovni cilj fonda Erste Conservative je povećati vrijednost udjela, kreiranjem portfelja koji će ulagati u Hrvatsku, zemlje regije, tržišta kapitala u EU, u zemljama OECD - a, te u druge zemlje sa tržištem kapitala u razvoju. Imovina Fonda izložena je sa ciljanim omjerom od 60% prema tržištu obveznica kroz ulaganje u obveznice ili obvezničke fondove.
 • do 90% u obveznice izdane u RH, u zemljama članicama OECD-a, EU-a, Rusiji, Indiji, NR Kini, Ukrajini te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji,
 • do 90% u udjele u obvezničkim IF (investicijskim fondovima) koji su registrirani u RH i u zemljama članicama EU,
 • do 30% u udjele u otvorene i zatvorene IF koji su registrirani u RH, u zemljama članicama OECD-a, EU-a, Rusiji, Kini, Ukrajini te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji, a koji ulažu u instrumente burza roba, te u izvedenice nastale na temelju burza roba,
 • do 30% u udjele u otvorenim IF koji su registrirani u RH, u zemljama članicama OECD-a, EU-a, Rusiji, Kini, Ukrajini te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji, a koji ulažu u nekretnine,
 • do 30% u dionice izdane u RH, u zemljama članicama OECD-a, EU-a, Rusiji, Indiji, NR Kini, Ukrajini te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji,
 • do 30% u udjele u dioničkim IF koji su registrirani u RH, u zemljama članicama OECD-a, EU-a, Rusiji, Kini, Ukrajini te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji,
 • do 40% u kratkoročne dužničke VP (vrijednosne papire) izdane u RH, u zemljama članicama OECD-a, EU-a, Rusiji, NR Kini, Ukrajini te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji,
 • do 20% u konvertibilne obveznice koje su izdane u RH, u zemljama članicama OECD-a, EU-a, Rusiji, NR Kini, Ukrajini te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji,
 • do 30% u repo sporazume gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički VP izdani u RH, u zemljama članicama OECD-a, EU-a, Rusiji, NR Kini, Ukrajini te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji
 • do 30% u repo sporazume gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste vlasnički VP čiji je izdavatelj u RH ili EU,
 • do 40% u depozite kod financijskih institucija;
 • - u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda; - ukoliko se imovina Fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, u prospektu tih fondova mora biti jasno naznačeno da najviše 10% imovine tih fondova može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da najviše 30% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u fondove izvan RH i EU-a; - ukoliko se imovina Fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje tim fondovima ne smije biti veća od 3,50 % godišnje.