Fond CROBEX10

Naslovnica Fondovi

CROBEX10

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Dionički fondovi
Društvo za upravljanje: VB Invest
Početak rada fonda: 18.01.2010.
Početna cijena udjela: 100,00 HRK
Prva uplata: min. 500 kn, trajni nalog min. 100 kn
Daljnje uplate: min. 500 kn, trajni nalog min. 100 kn

Naknade

Ulazna naknada:

Ovisno o iznosu uplate:do 75.000 kn = 1,50 %75.000,01 do 200.000,00 kn = 1,00 %200.000,01 do 400.000,00 kn = 0,50 %400.000,01 kn i više = 0,00 %

Izlazna naknada:

Za razdoblje investiranja:do 3 mjeseca = 1,00 %od 3 do 6 mjeseci = 0,50 %iznad 6 mjeseci = 0,00 %

Prinosi

  2017. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (HRK) 111,5265 107,7998 0,0000 107,2816 94,2591 92,1031
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 1,46          

Investicijska struktura

Cilj Fonda je repliciranje prinosa specijaliziranog indeksa Zagrebačke Burze CROBEX10. VB CROBEX10 je indeksni fond te će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 90% neto imovine fonda. Investicijski cilj Fonda je repliciranje prinosa specijaliziranog indeksa Zagrebačke Burze CROBEX10 koji se sastoji od 10 dionica iz sastava indeksa Crobex s najvećom free float tržišnom kapitalizacijom i najvećim prometom. S obzirom da je sastav Indeksa podložan promjenama, detaljnije informacije i obavijesti su dostupne na stranicama Zagrebačke burze. Sukladno svojem investicijskom cilju Fond će biti orijentiran na ulaganja primarno u financijske instrumente višeg stupnja rizika. Takva investicijska strategija pogodna je za ulagatelje koji su skloniji povišenom riziku i žele ostvariti porast vrijednosti udjela kroz duži vremenski period. Imovina Fonda se ulaže:
  • neograničeno u dionice izdane u RH
  • do 10% u depozite kod financijskih institucija
  • do 10% u kratkoročne dužničke VP (vrijednosne papire) izdane u RH
  • u repo sporazume s gore navedenim financijskim instrumentima