Fond Croatia osiguranje

Naslovnica Fondovi

Croatia osiguranje

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Dob. mirovinski fondovi
Društvo za upravljanje: Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF
Početak rada fonda: 29.10.2003.
Početna cijena udjela: 0,00 HRK
Prva uplata:
Daljnje uplate:

Naknade

Ulazna naknada:

Izlazna naknada:

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (HRK) 161,0576 159,0056 160,9362 162,5364 160,9295 147,6699
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 3,88          

Investicijska struktura