Fond Croatia osiguranje

Naslovnica Fondovi

Croatia osiguranje

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Dob. mirovinski fondovi
Društvo za upravljanje: Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF
Početak rada fonda: 29.10.2003.
Početna cijena udjela: 0,00 HRK
Prva uplata:
Daljnje uplate:

Naknade

Ulazna naknada:

Izlazna naknada:

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (HRK) 177,6133 159,0056 171,7418 166,8396 160,9362 155,7105
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 4,49          

Investicijska struktura