Fond Capital Breeder

Naslovnica Fondovi

Capital Breeder

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Dionički fondovi
Društvo za upravljanje: FIMA Global Invest
Početak rada fonda: 01.06.2004.
Početna cijena udjela: 100,00 HRK
Prva uplata: minimalno 400 kn uvećano za iznos ulazne naknade
Daljnje uplate: minimalno 400 kn uvećano za iznos ulazne naknade

Naknade

Ulazna naknada:

jednokratno 1.400,00 kn (na svaku slijedeću uplatu više se ne plaća ulazna naknada)ILI3,50% od uplaćenog iznosa za svaku uplatu, ali maksimalno 1.400,00 kn

Izlazna naknada:

0,00 %

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (HRK) 111,1496 97,2403 107,7382 104,0195 101,2516 92,7746
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 5,05          

Investicijska struktura

Fond će ulagati imovinu u sljedeće instrumente:
  • vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama, bez ograničenja u ukupnoj imovini Fonda i to: a) bez ograničenja - u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske unije i državama članicama OECD-a. b) do 30% imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Srbiji c) do 20% imovine Fonda - u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Bosni i Hercegovini d) najviše po 20% imovine Fonda - u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u svakoj od država članica ZND-a, pri čemu se ograničenje navodi za svaku od država zasebno e) do 10% imovine Fonda - u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Makedoniji f) najviše po 5% imovine Fonda - u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Crnoj Gori, Egiptu, Maroku i Libanonu.
  • dugoročne dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama, do 30% ukupne imovine Fonda i to: a) do 30% imovine Fonda - u vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske unije i državama članicama OECD-a. b) najviše po 5% imovine Fonda - u vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Srbiji (uključujući UNMIK/Kosovo), Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, i državama članicama ZND-a, pri čemu se ograničenje navodi za svaku od država zasebno.
  • kratkoročne dužničke vrijednosne papire (državne i korporativne), kojima se trguje na organiziranim tržištima, do 30% ukupne imovine Fonda i to: a) do 30% imovine Fonda u - vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske unije i državama članicama OECD-a. b) najviše po 5% imovine Fonda u - vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Srbiji (uključujući UNMIK/Kosovo), Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, i državama članicama ZND-a, pri čemu se ograničenje navodi za svaku od država zasebno.
  • prava na stjecanje dionica, do 30% imovine Fonda;
  • udjele ili dionice investicijskih fondova registriranih u Republici Hrvatskoj, (do 30% imovine Fonda), državama članicama Europske unije i OECD-a (do 10% imovine Fonda) i državama članicama CEFTA-e (do 10% imovine Fonda)
  • opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i zaštite imovine Fonda
  • novčane depozite kod financijskih institucija.