Fond Auctor Plus

Naslovnica Fondovi

Auctor Plus

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Ostali fondovi
Društvo za upravljanje: Certus Invest d.o.o.
Početak rada fonda: 24.01.2011.
Početna cijena udjela: 100,00 HRK
Prva uplata: min. 50.000 kn
Daljnje uplate: min. 50.000 kn

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

0,00 %

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (HRK) 112,4422 111,9704 112,3884 112,3309 111,9162 111,2308
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 1,31          

Investicijska struktura

Certus Cash je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom. Struktura ulaganja je sljedeća:
 • neograničeno u kratkoročne vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca koje je izdala, ili za koje jamči RH;
 • neograničeno u kratkoročne VP i instrumente tržišta novca izdane od država članica EU i država članica OECD-a;
 • neograničeno u depozite kod financijskih institucija;
 • neograničeno u novčane investicijske fondove pod upravljanjem Društava za upravljanje investicijskim fondovima registriranim u RH;
 • do 40% u dužničke VP koje je izdala ili za koje jamči RH;
 • do 40% u dužničke VP izdane od država članica EU i država članica OECD - a;
 • do 40% u dužničke vrijednosne papire, izdavatelja pravnih osoba registriranih u Republici Hrvatskoj, zemljama EU i članicama OECD-a, osim mjenica;
 • u municipalne dužničke vrijednosne papire izdane od strane subjekata u Republici Hrvatskoj;
 • do 10% u kratkoročne i dugoročne dužničke vrijednosne papire izdane u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, te Makedoniji;
 • u repo sporazume s gore navedenim financijskim instrumentima;
 • do 20% u financijske instrumente koji su denominirani u različitim valutama sa ciljem povećanja vrijednosti imovine Fonda.