Fond Alta MultiCash

Naslovnica Fondovi

Alta MultiCash

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Novčani fondovi
Društvo za upravljanje: NFD Holding d.d.
Početak rada fonda: 30.12.2011.
Početna cijena udjela: 100,00 HRK
Prva uplata: min. 350,00 kn
Daljnje uplate: min. 350,00 kn

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

0,00 %

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (HRK) 106,3441 106,6189 106,4448 106,5866 106,6632 107,5368
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 0,69          

Investicijska struktura

NFD Aureus MultiCash fond trajno je izložen novčanom i obvezničkom tržištu i sukladno tome, cilj investicijske politike fonda je ostvarivanje umjerenog, ali stabilnog prinosa i u značajnoj mjeri smanjenog rizika u usporedbi s ostalim kategorijama otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom. Fond će ulagati u minimalno rizične i iznimno likvidne instrumente novčanog tržišta pri čemu instrumenti s dospijećem kraćim od godinu dana moraju činiti najmanje 75% imovine fonda uz uvjet da globalno modificirano trajanje fonda ne prelazi 1,5.

Imovina Fonda se ulaže:

  • neograničeno u kratkoročne dužničke VP (vrijednosne papire) izdavatelja iz RH i druge instrumente tržišta novca u RH
  • neograničeno u obveznice iz RH
  • neograničeno u depozite kod ovlaštenih banaka, uz uvjet da se najviše 20% imovine Fonda može položiti kao depozit u jednu te istu Banku
  • neograničeno u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od članica EU, članica OECD, i članica Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (CEFTA)
  • neograničeno u državne dužničke VP i obveznice izdavatelja iz članica EU ili OECD s kreditnim rejtingom A- ili višim, kojima je kreditni rejting odobrila barem jedna rejting agencija (Standard&Poor's, Moody's, Fitch IBCA) izdane od država članica EU,članica OECD, i članica Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (CEFTA)
  • do 10% u IF (investicijske fondove) koji pretežno ulažu u niskorizične dužničke VP u RH, članicama EU i OECD-a,
  • u repo sporazume s gore navedenim financijskim instrumentima
  • u terminske i opcijske ugovore i druge izvedenice