Fond Alta Emerging Bond

Naslovnica Fondovi

Alta Emerging Bond

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Obveznički fondovi
Društvo za upravljanje: NFD Aureus Invest d.d.
Početak rada fonda: 17.07.2006.
Početna cijena udjela: 100,00 HRK
Prva uplata: minimalno 350 kn
Daljnje uplate: minimalno 350 kn

Naknade

Ulazna naknada:

Za uplate dospjele na račun fonda u razdoblju do 31.12.2010., NE naplaćuje se ulazna naknada.Inače ovisno o iznosu uplate:do 300.000,00 kn = 2,00 %od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 1,00 %od 500.000,01 kn do 1.000.000 kn = 0,50 %preko 1.000.000,01 kn = 0,00 %

Izlazna naknada:

Za razdoblje investiranja:do 6 mjeseci = 0,50 %iznad 6 mjeseci = 0,00 %Za isplate u iznosu:iznad 500.000,00 kn = 0,00 %

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (HRK) 88,5844 78,9969 87,2009 83,5240 78,8362 83,3657
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 1,31          

Investicijska struktura

Fond će ulagati:

  • do 70% imovine fonda - u obveznice i kratkoročne VP u RH, Bug., Rum., državama EU te članicama OECD-a, te CEFTA-e. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 50%,
  • o 70% imovine fonda - u dionice u RH, Bugarske, Rumunjske, državama EU, te članicama OECD-a, te CEFTA-e. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 40%,
  • do 10% imovine fonda - u dionice i obveznice u BiH, Srbiji i Crnoj Gori. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 10%,
  • do 10% imovine fonda - u repo sporazume s gore navedenim instrumentima,
  • do 25% imovine fonda - u depozite u financijskim institucijama.
  • Opcijski i terminski poslovi i drugi slični instrumenti i tehnike sklapat će se isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika. Pri ulaganju imovine Fonda Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima.