Fond Allianz Equity

Naslovnica Fondovi

Allianz Equity

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Dionički fondovi
Društvo za upravljanje: Allianz Invest
Početak rada fonda: 13.01.2012.
Početna cijena udjela: 100,00 EUR
Prva uplata: min. 2.500 kn
Daljnje uplate: min. 1.000 kn

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
od 12 mj. do 24 mj. = 1,50 %
od 24 mj. do 36 mj. = 1,00 %
duže od 36 mj. = 0,00 %

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (EUR) 190,7626 161,9290 179,7262 173,8919 161,9909 162,2887
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 8,60          

Investicijska struktura

Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.
Cilj fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period, ulaganjem sredstava primarno u dionice izdavatelja s područja RH i srednje Europe, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.

Dozvoljena ulaganja (postoci se odnose na udjel u neto imovini fonda):
do 75% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim uređenim tržištima u RH,
do 75% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim uređenim tržištima zemalja Slovenije, Austrije, Mađarske, Češke, Slovačke i Poljske,
do 25% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim uređenim tržištima zemalja EU,
do 30% u dužničke VP (vrijednosne papire) koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB,
do 30% u dužničke VP izdane od strane lokalne uprave i samouprave, te drugih domaćih izdavatelja, sa sjedištem u RH,
do 30% u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, članica EU, članica OECD-a ili članica CEFTA-e,
do 15% u dužničke VP izdavatelja iz država članica EU, OECD-a ili CEFTA-e,
do 30% u depozite kod ovlaštenih banaka, uz uvjet da se najviše 20% imovine fonda može položiti u jednu te istu banku,
do 20% u repo i obrnute repo sporazume s gore navedenim dužničkim instrumentima,
do 10% u investicijske fondove koji pretežito ulažu u gore navedene financijske instrumente,
u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima.