Fond A1

Naslovnica Fondovi

A1

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Dionički fondovi
Društvo za upravljanje: Alternative Invest
Početak rada fonda: 19.05.2008.
Početna cijena udjela: 100,00 HRK
Prva uplata: minimalno 10.000 kn
Daljnje uplate: minimalno 2.000 kn

Naknade

Ulazna naknada:

Za uplate u iznosu:
do 99.999,99 kn = 1,50 %
100.000,00 do 499.999,99 kn = 0,50 %
iznad 500.000,00 kn = 0,00 %

Izlazna naknada:

Za razdoblje investiranja:
do 12 mjes. = 2,00 %
od 1 do 2 g. = 1,00 %
iznad 2 g. = 0,00 %

Prinosi

  2019. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (HRK) 72,3400 68,4300 70,2400 72,7800 68,8600 99,7900
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP -1,40          

Investicijska struktura

Temeljni cilj Fond namjerava ostvariti ulaganjem sredstava većim dijelom u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz država srednje i istočne Europe te manjim dijelom u ostale financijske instrumente. Takvim ulaganjem Fond će biti izložen dijelom na tržišta Republike Hrvatske i ostalih članica CEFTA-e koja donose višu stopu rizika i prinosa, te dijelom na tržišta članica Europske unije i članica OECD-a Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:
  • do 100 % imovine Fonda - u dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH, članica EU, OECD-a, CEFTA-e,
  • do 30 % imovine Fonda - u investicijske fondove registrirane u RH, članicama EU i OECD-a,
  • do 30 % imovine Fonda - u kratkoročne dužničke VP (vrijednosne papire) i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH, članica EU, OECD-a, CEFTA-e,
  • do 30 % imovine Fonda - u dugoročne dužničke VP (vrijednosne papire) i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH, članica EU, OECD-a, CEFTA-e,
  • do 30 % imovine Fonda - u depozite kod financijskih institucija i novac na računima fonda,
  • do 10 % imovine Fonda - u neuvrštene VP,
  • u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u skladu s Zakonom,
  • do 20% imovine Fonda - u repo sporazume.