Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

Veterina d.d.

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena
VERN-R-A 160,00 142,00 160,00 153,75 145,97 162,00 492 75.645,50 2,66%

Veterina je društvo za proizvodnju veterinarskih proizvoda sa sjedištem u Kalinovici. Donedavno Plivina kompanija kćer, a u svibnju 2007. godine d.o.o je preoblikovano u d.d.