Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

VELEBIT OSIGURANJE d.d.

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena

VELEBIT OSIGURANJE dioničko društvo za poslove neživotnog osiguranja svoje poslovanje temelji na zajedništvu programskih, ljudskih, materijalnih i tehnoloških mogućnosti, s društvom za osiguranje VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d., koje su svakodnevno usmjerene na oživotvorenje istih vrijednosti i ciljeva jedinstvene misije i vizije.

Grupacija osiguranja koja obuhvaća:
Osiguranje od nezgode
Putno osiguranje
Osiguranje motornih vozila:
- osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika motornog vozila za štete trećim osobama
- osiguranje automobilskog kaska

Osiguranje brodica:
- obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika brodice na motorni pogon od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama
- kasko osiguranje plovila

Osiguranje imovine:
-Osiguranje civila - obuhvaća osiguranje zgrada, namještaja i ostalih pokretnina, robe u trgovačkim radnjama, ugostiteljskim objektima i skladištima, zaliha na otvorenom prostoru, niskogradnje, muzeja, izložaba, kazališta i kina, poljoprivrednih gospodarstava
-Osiguranje industrije - obuhvaća osiguranje zgrada, opreme, namještaja i ostalih pokretnina obrtnih i industrijskih poduzeća.

Osiguranje od odgovornosti
Transportna osiguranja:
-osiguranje pojedinačne pošiljke,
-osiguranje po generalnoj polici.