Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

Trokut d.d.

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena

Društvo je osnovano 1949. godine kao stolarska zanatska zadruga “Stopoza”, koja se nakon nekoliko godina spaja sa pilanom u Novskoj, a šesdesetih godina se preimenovala u “Trokut” drvna industrija Novska. Osnovni proizvodni program je kuhinjsko pokućstvo.