Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

Tiskara Zelina d.d.

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena

Tiskara je utemeljena 1953., a proizvodno program čine knjige, časopisi, brošura, katalozi, letci, plakati, tiskanice, memorandumi, kuverte, posjetnice, vrećice, kalendari sa spiralom i bez spirale, ambalaža od triplexa.