Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

Terra firma d.d. zatvoreni invest. fond za nekretnine

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena
TRFM 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00 65 5.200,00 0,00%

Terra Firma je investicijski fond za nekretnine. Kapitalom fonda upravlja društvo Terra Invest d.o.o. Svrha osnivanja fonda Terra Firma je prikupljanje novčanih sredstava javnom prodajom, odnosno izdavanjem dionica, s namjerom da se prikupljena novčana sredstva ulažu u nekretnine, prenosive vrijednosne papire te u depozite u financijskim institucijama, uz primjereno uvažavanje načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika.