Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

Puris d.d.

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena

Godina osnutka se bilježi 1961. kao PPK Pazin, dok 1976. početak i osnutak Purisa. Puris d.d. Pazin je proizvođač purećeg mesa. Osim purećeg nudi i pileće meso, te meso krupne stoke.