Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

Primus banka d.d.

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena

Banka koja se bavi financijskim posredovanjem, osim osiguranja i mirovinskih fondova. Vijeće HNB-a je 2004. donijelo odluku da se oduzima licenca za rad Primus banci d.d. i da se pokrene prisilna likvidacija banke.