Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

Prehrana d.d.

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena

Preharana d.d. je društvo koje se bavi proizvodnjom ulja, octa i kiselog zelja sa sjedištem u Varaždinu. Ostale djelatnosti:
1. uzgoj žitarica i drugih usjeva i nasada
2. ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
3. prozivodnja stočne hrane
4. proizvodnja metala itd.