Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

Poduzeće za ceste Split d.d.

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena

Djelatnosti kojima se bavi ovo društvo su:
1. izgradnja autocesta i drugih prometnica, uzletšta u zračnim lukama i sportskih objekata
2. vađenje kamena
3. vađenje vapnenca, gipsa(sadre) i krede
4. vađenje šljunka, pijeska i gline
5. proizvodnja cementa, vapna i gipsa i sl.