Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

Partner banka d.d.

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena

Partner banka d.d. osnovana je 1991. godine kao univerzalno-komercijalna banka. Obavlja bankovne usluge i sve ostale financijske usluge predviđene Zakonom o bankama. Ciljna skupina klijenata su prvenstveno mali i srednji poduzetnici, te obrtnici.