Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

OTP banka Hrvatska d.d.

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena

Nova banka nastala je 2002. godine spajanjem tri regionalne banke - Dalmatinske, Istarske, i Sisačke banke te pripajanjem Dubrovačke banke u listopadu 2004. godine. U ožujku 2005. godine većinski vlasnik banke postaje OTP banka. Ulaskom u OTP grupu OTP banka Hrvatska povezuje svoju razgranatu mrežu i tradiciju poslovanja u domicilnim regijama.