Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

NOVA BANKA AD BANJA LUKA

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena
NOVB-R-E 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 100 49,90 0,00%

Nova banka a.d. Banja Luka, bivša Nova banka a.d. Bijeljina bavi se prodajom na malo, korporativnim i investicijskim bankarstvom i brokerskim uslugama. Bankarske usluge uključuju štednju, kredite, tekuće i žiro račune, prekoračenja, kolateralne instrumente, oročena sredstva, zajmove, elektronsko bankarstvo, međunarodne transakcije.