Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

Nava banka d.d.

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena
NVBA 9,00 9,00 9,00 9,00 0,00 9,00 5 45,00 0,00%

Nava banka je osnovana 1995. godine kao potpuno privatna banka koja nudi usluge pretežito komercijalnog bankarstva. Nava banka svoj razvoj bazira na području malog i srednjeg poduzetništva i proizvodima privatnog bankarstva.