Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

Mirna d.d.

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena

Mirna je tvornica koja se bavi ulovom, konzerviranjem, dubokim zamrzavanjem i pripremanjem gotovih jela od morske ribe. Nekretnine društva mogu se lokacijski podijeliti na: tvornički kompleks, novu hladnjaču, staru hladnjaču i brodogradilište. Ukupna površina navedenih objekata uz pripadajuće zemljište iznosi 57891 m2. Cijeli kompleks tvornice sa starom i novom hladnjačom smješten je neposredno uz more. Brodogradilište, površine 1650 m2 je dislocirano od samog kompleksa.