Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

Luka Zadar d.d.

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena

Dioničko društvo sa sjedištem u Zadru za pružanje prekrcajnih usluga i usluga u pomorskom prometu.