Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

Lošinjska plovidba-Holding d.d.

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena
LPLH 142,00 142,00 142,00 142,00 0,00 0,00 18 2.556,00 4,41%

Lošinjska plovidba formirana je 1958. godine spajanjem bivših “Obalne plovidbe Rijeka” i “Lošinjske plovidbe Mali Lošinj”. Počela je s 36 malih drvenih brodova i otvarala redovne linije po Mediteranu, najprije za Grčku i Tursku, a zatim za Sjevernu Afriku brodom ČIKAT, kao i otvaranjem prve trajektne linije Cres – Rabac.
Godine 1974. započinje s ulaganjem u turizam i remont. Tako je 10.05.1974. godine tvrtka Lošinjska plovidba za pomorski prijevoz robe i putnika, popravak brodova i turizam, sa solidarnom odgovornošću registrirana sa tri OOUR-a: OOUR Brodarstvo, OOUR Brodogradilište i OOUR Turizam s neograničenom supsidiarnom odgovornošću. 1990. godine tvrtka se transformira u složeno poduzeće Lošinjska plovidba različitom odgovornošću, LP - Brodarstvo s potpunom odgovornošću, LP - Brodogradilište s potpunom odgovornošću i LP – Turizam s potpunom odgovornošću.
1992. godine, sukladno rješenju Agencije za pretvorbu, provodi pretvorbu i vrši registraciju iz složenog poduzeća Lošinjska plovidba u Lošinjsku plovidbu – Holding, poduzeće s potpunom odgovornošću u društvenom vlasništvu sa tri dionička društva u društvenom vlasništvu; Lošinjska plovidba – Brodarstvo d.d., Lošinjska plovidba Brodogradilište d.d. i Lošinjska plovidba – Turizam d.d..
Glavni posao Lošinjske plovidbe uvijek je bila sjeverna Afrika, u prvom redu zbog veličine i kapaciteta brodova s kojima se raspolagalo te zbog podjele poslova na Mediteranu s drugim brodarima.
Ključni trenutak u novijoj povijesti Lošinjske plovidbe dogodio se 1998. godine, kada smo otvorili Feeder servis. Od tada su 2 – 3 broda redovno zaposlena na tom servisu koji opslužuje luke Rijeku, Ploče, Bar, Gioa Tauro, Veneciju, Taranto, Malta i Kopar.