Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

Lasta a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena
LSTA 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 48 17.040,00 0,00%

Delatnost “Laste” podeljena je na šest oblasti: saobraćaj, turizam, ugostiteljstvo, trgovina, usluge i proizvodnja. Zavisno od potreba i mogućnosti, svaka od njih je organizovana u okviru pojedinih profitnih organizacija……pored osnovnih delatnosti preduzeće je registrovano i za niz pratećih delatnosti: protektiranje guma za sopstvene potrebe i treća lica, karoseriranje autobusa, servisne usluge za vozila SOR-a, IKARBUS-a, BERHKOF-a, servis WABCO uređaja, pregled i baždarenje tahografa u ovlašćenoj metrološkoj laboratoriji, kao i pružanje trgovinskih, ugostiteljskih i turističkih usluga. ‘'LASTA’' je osnovana 1947.godine.