Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

LANA-Karlovačka tiskara d.d.

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena

Lana-Karlovačka tiskara osnovana je 1948. godine. Nudi cijelu paletu proizvoda kao što je kartonska ambalaža, etikete, blankete, knjige, monografije, brošure, prospekti, katalozi, kalendari, rokovnici, blokovi, papirnate vrećice.