Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

Kvarner banka d.d.

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena

Kvarner banka iz Rijeke u vlasništvu je austrijske BKS Bank. Banka funkcionira kao univerzalna banka, orijentirana je na male i srednje poduzetnike (društva i obrtnici), u manjoj mjeri na građane. Posebnu grupu klijenata čine suvlasnici zgrada te jedinice lokalne samouprave i komunalna poduzeća. Banka posjeduje ovlaštenje za obavljanje svih vrsta temeljnih bankarskih poslova.