Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

Komercijalna banka a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena
KMBN 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.414,00 1.435,00 150 214.500,00 2,14%

Osnovana 12.04.1995. Osnovna delatnost: Obavljanje depozitnih. kreditnih i drugih bankarskih poslova u skladu sa zakonom. Usluge građanima: tekući račun, štednja, platne kartice, krediti građanima, krediti mikro klijentima, poslovi sa hov, menjačko-devizno valutni poslovi, transfer novca, izdavanje sefova i depo poslova, web e bank za građane, trajni nalog, sms servis. Usluge pravnim licima: platni promet, E-bank pravnih lica, kreditiranje privrede, dokumentirani poslovi sa privredom, depozitni i međubankarski poslovi, poslovne platne kartice.