Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

Karlovačka pivovara d.d.

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena

Dioničko društvo za proizvodnju i promet piva utemeljeno 1854. Društvo je registrirano i za bavljenje maloprodajom i veleprodajom, pružanje usluga prijevoza i ostalih pratećih usluga. Dio je grupe “Compania Cervecerias Unidas S/A” (CCU) sa sjedištem u Čileu.