Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

Jubmes a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena
JMBN 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.001,00 4.875,00 10 48.750,00 21,88%

JUBMES (Jugoslovenska banka za međunarodnu ekonomsku saradnju) je poslovna banka ovlašćena za obavljanje svih bankarskih poslova sa pravnim i fizičkim licima. Osnovana je 1979. godine, kao pravni sledbenik Fonda za kreditiranje i osiguranje izvoznih poslova koji je osnovan 1967. godine. 1997. godine, JUBMES banka je transformisana u komercijalnu banku.