Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

Hypo Alpe-Adria Bank d.d.

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena

Hypo Alpe-Adria grupa prisutna je na hrvatskom tržištu od 1994. godine. Banka je ovlaštena za obavljanje sljedećih djelatnosti:
otvaranje svih vrsta depozita u domaćoj i stranoj valuti od trgovca pojedinca i fizičkih osoba, uključujući i one fizičke osobe čija je poslovna aktivnost upisana u skladu sa Zakonom o obrtu;
davanje kredita osobama iz točke 1., manjim i srednjim poduzetnicima te drugim bankama;
davanje jamstava i bankovnih garancija te preuzimanje drugih obveza za osobe iz točke 1.;
obavljanje poslova sa stranim sredstvima plaćanja u zemlji (mjenjački poslovi); te brojne druge bankarske djelatnosti