Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

Hvar d.d.

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena

Dioničko društvo za građevinarstvo koje se, između ostalog, bavi i:
Podizanje zgrada (visokogradnja)
Vađenje ostalih ruda i kamena
Prerada drva i proizvodi od drva, osim namještaja
Ostala prerađivačka industrija, d. n.
Građevinarstvo