Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

Hrvatski Telekom d.d.

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena
HT 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,50 1.380 233.220,00 0,30%

T-HT Grupa je davatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj koji jedini pruža njihov puni spektar: objedinjuje usluge fiksne telefonije, mobilne telefonije, prijenosa podataka, Interneta i međunarodnih komunikacija. Osnovne djelatnosti društva HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., njegovog ovisnog društva T-Mobile Hrvatska d.o.o. i ovisnih društava sastoje se od pružanja telekomunikacijskih usluga te projektiranja i izgradnje komunikacijskih mreža na području Republike Hrvatske. Uz pružanje usluga fiksnih telefonskih linija (pristup i promet fiksnim telefonskim linijama, te dodatne usluge fiksne mreže), Grupa pruža Internet usluge, usluge prijenosa podataka (najam vodova, ATM, X25 i Frame relay), te posluje s GSM i UMTS pokretnim telefonskim mrežama.
HT Grupa je tijekom 2004. godine provela proces promjene zaštitnog znaka (rebranding) te je 1. listopada 2004. godine uveo novi korporativni identitet kojim je HT Grupa postala dio globalne “T” obitelji Deutsche Telekoma.