Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

Hrvatska poštanska banka d.d.

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena
HPB 490,00 490,00 490,00 490,00 480,00 490,00 16 7.840,00 0,00%

Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb osnovana je 1991. godine. Hrvatska poštanska banka d.d. obavlja sve bankovne i financijske usluge:
sve vrste depozitnih i kreditnih poslova za pravne i fizičke osobe u domaćoj i stranoj valuti,
poslove platnog prometa u zemlji i inozemstvu,
izdavanje garancija, avala i drugih oblika jamstava
usluge factoringa, financijskog najma (leasing),
kupoprodaje i druge usluge vezane za vrijednosne papire
druge bankovne poslove