Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

Hoteli Makarska d.d.

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena
HMAM 264,00 264,00 264,00 264,00 0,00 0,00 2 528,00 3,13%

“Hoteli Makarska” d.d. - Makarska, nastalo je pretvorbom društvenog poduzeća. Osnovni proizvod Društva je hotelska usluga koja se prodaje u tri hotela: Meteor, Dalmacija i Rivijera (hotelsko naselje sa 9 paviljona).