Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

HITA-vrijednosnice d.d.

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena

HITA vrijednosnice dioničko društvo za poslovanje vrijednosnim papirima utemeljeno je 1992. godine. Ovlašteno su društvo za poslovanje s vrijednosnim papirima za slijedeće djelatnosti:
kupnja i prodaja vrijednosnih papira po nalogu nalogodavca u svoje ime i za račun nalogodavca
trgovina u spekulacijske svrhe - kupnja i prodaja vrijednosnih papira u svoje ime i za svoj račun
upravljanje portfeljem vrijednosnih papira za račun nalogodavca - vlasnika portfelja
poslovi posebne burzovne trgovine
poslovi agenta izdanja
pokroviteljstvo izdanja
investicijsko savjetovanje