Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

Gumara Čavić d.d.

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena

Gumara Čavić d.d. posjeduje mogućnost proizvodnje širokog asortimana visoke kvalitete, te se kao takva u stanju prilagoditi svim zahtjevima tržišta. Osnovni cilj gumare je kontinuirano poboljšanje elastomernih proizvoda, samih ili u kombinaciji sa platnom ili metalom, te poboljšanje u izobrazbi ljudskih potencijala i materijalnih resursa u cilju razvoja tvrtke i realiziranje profita.