Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

Energoprojekt oprema a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena
ENOP 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.524,00 4.900,00 32 156.800,00 0,00%