Dionička društva

Naslovnica Dionička društva

Eko Međimurje d.d.

Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena

EKO Međimurje d.d. je nastalo nastavljajući stoljetnu tradiciju opekarstva u Međimurju. Nastankom dioničkog društva 1992. godine, stvaraju se temelji suvremene kompanije sa jasno postavljenom vizijom i strategijom razvoja, koja se i danas dosljedno primjenjuje.